Правно известие

Собственик на сайтът е :

НРС2 ООД
Адрес: България, Русе
Пощенски код: 7015
ул. „Никола Вапцаров“ №14

Телефон: +359 (0) 883439637

Website: https://maxcloudon.bg/
E-mail:[email protected]

ЕИК: 202468035
Управител: Атанас Димитров
Регистрация по ДДС: BG202468035

Употребата на информацията за нашата фирма, без наше разрешение, за каквито и да, е цели е абсолютно забранена. В случай на злоупотреба с нея, си запазваме правото да търсим правата си по правен път.

Please take note of our data protection declaration, the contractual information, our general terms and conditions, and the instruction concerning the right of revocation.

Scroll to Top