Споразумение за поверителност

Честа практика за клиентите на „Облачни“ услуги , е да изискват подписването на споразумение за поверителност, преди започване на работа. По този начин те се стремят да предпазят изтичане на информация за своята „Интелектуална собственост“ и процесът им на работа.

По-долу ще намерите необходимата информация за нашата фирма, която трябва да попълните в това споразумение.

Адрес: България, Русе
улица: „Никола Вапцаров“ №14.
Пощенски код: 7002
Телефон: +359 (0) 883439637

Моля, ако имате някакви въпроси или искате да ни изпратите вече попълнените документи, използвайте този имейл адрес: [email protected]

Ако желаете, можем да Ви предоставим PDF или DOC формат версии на споразумението, с нашата информация вече попълнена в тях.

Scroll to Top